Анонс методичної діяльності викладачів коледжу

5 жовтня 2017 року в приміщенні бібліотеки коледжу методичним кабінетом було проведено анонс методичної діяльності викладачів.

Було розставлено акценти  на перспективній методичній роботі, зокрема на участі викладачів та студентів у профільних наукових конференціях, які піднімають питання вирішення нагальних проблем сьогодення.

Голови ПЦК ознайомили колег із творчими планами членів циклових комісій щодо реалізації проблемних тем під час навчально-виховного процесу, інтригуючи цікавими фактами, методами і прийомами, реалізацією міжпредметних зв'язків, інноваційних освітніх технологій, не забувши про старі і перевірені часом олімпіади, конкурси, змагання.