Документи

Статут

Положення про організацію освітнього процесу

Правила призначення і виплати стипендій, надання матеріальної допомоги, преміювання та заохочення студентів Миколаївського базового медичного коледжу

Наказ про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань "Медицина" та "Фармація"

Навчальні плани підготовки,  освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми підготовки, навчальні програми для молодших спеціалістів та бакалаврів:

Спеціальність 5.12010101 "Лікувальна справа"

 Галузь знань 1201 "Медицина" (на основі базової загальної середньої освіти)

Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста

Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста

Навчальні програми циклу природничо-наукової підготовки(частина 1)

Навчальні програми циклу природничо-наукової підготовки(частина 2)

Навчальні програми циклу професійної та практичної підготовки(частина 1)

Навчальні програми циклу професійної та практичної підготовки(частина 2)

Наскрізна навчальна програма практики

Спеціальність 5.12010102 "Сестринська справа"

  Галузь знань 1201 "Медицина"(на основі базової загальної середньої освіти)

Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста

Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста

Навчальні програми циклу природничо-наукової підготовки(частина 1)

Навчальні програми циклу природничо-наукової підготовки(частина 2)

Навчальні програми циклу професійної та практичної підготовки(частина 1)

Навчальні програми циклу професійної та практичної підготовки(частина 2)

Виробнича практика

Переддипломна практика

Спеціальність 5.12010102 "Сестринська справа"

  Галузь знань 1201 "Медицина"(на основі повної загальної середньої освіти)

Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста

Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста

Навчальні програми циклу природничо-наукової підготовки(частина 1)

Навчальні програми циклу природничо-наукової підготовки(частина 2)

Навчальні програми циклу професійної та практичної підготовки(частина 1)

Навчальні програми циклу професійної та практичної підготовки(частина 2)

Виробнича практика

Переддипломна практика

Спеціальність 5.12010105 "Акушерська справа"

  Галузь знань 1201 "Медицина"(на основі повної загальної середньої освіти)

Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста

Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста

Навчальні програми циклу природничо-наукової підготовки

Навчальні програми циклу професійної та практичної підготовки(частина 1)

Навчальні програми циклу професійної та практичної підготовки(частина 2)

Наскрізна навчальна програма практики

Спеціальність 5.12010106 "Стоматологія ортопедична"

Галузь знань 1201 "Медицина"(на основі базової загальної середньої освіти)

Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста

Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста

Навчальні програми циклу природничо-наукової підготовки

Навчальні програми циклу професійної та практичної підготовки

Наскрізна навчальна програма практики

Спеціальність 5.12020101 "Фармація"

 Галузь знань 1202 "Фармація"(на основі базової загальної середньої освіти)

Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста

Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста

Навчальні програми циклу природничо-наукової підготовки

Навчальні програми циклу професійної та практичної підготовки

Наскрізна навчальна програма практики

Спеціальність 223 "Медсестринство"(сестра медична, бакалавр)

Галузь знань 22 "Охорона здоров’я "(на основі ОКР молодшого спеціаліста)

Навчальний план підготовки бакалавра

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра