Науковий дебют студентів Миколаївського базового медичного коледжу.

Кілька років поспіль студенти Миколаївського базового медичного коледжу беруть участь у міжнародних наукових конференціях, створюючи наукові продукти за напрямом «Медична психологія».

Так, студенти фельдшерського відділення (група 201-б) Місаренко Владислав та Музиченко Валерій взяли участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку науки» (23-24 лютого 2018 року, м.Ужгород).

У співавторстві з викладачем основ загальної та медичної психології, практичним психологом Підгорною Оксаною Михайлівною вони  написали, можливо, свою першу серйозну наукову роботу – доповідь «Підвищена тривожність як предиктор формування особистості невротичного акцентуанта» та оприлюднили її у збірнику матеріалів конференції.

Кожен із авторів отримав сертифікат учасника наукового заходу.

Вперше у науковій конференції, ініційованій видавництвом «Молодий вчений», студенти МБМК взяли участь у 2016 році. Коркішко Анна (на той час навчалась у 301-а групі) за наукового керівництва Підгорної Оксани Михайлівни здійснила свій науковий пошук. Результат її дебюту – участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Значимість психології в сучасному суспільстві» (9-10 грудня 2016 року, м.Одеса) та перша наукова публікація – тези доповіді «Аналіз типів ставлення до хвороби та ймовірності суїцидного прогнозу у пацієнтів із онкопатологією».

Варто зазначити, що формат вказаних конференцій  – справді авторитетний: науковий журнал «Молодий вчений» та збірники матеріалів  періодичних публікацій зареєстровані у міжнародних каталогах наукових видань та наукометричних базах даних РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. А це означає,  що почалася справжня наукова біографія студентів – майбутніх фельдшерів і просто гарних, шляхетних людей, особливо, якщо вони свідомо схилятимуться до наукового пошуку. Побажаємо їм наснаги, особистих, професійних та наукових звершень!