Педагогічний колектив

Навчально-виховний процес у Миколаївському базовому медичному коледжі здійснюють 89 штатних викладачів. Всі викладачі мають відповідну освіту, стаж роботи в практичній медицині, достатній педагогічний досвід.

У складі педагогічного колективу МБМК працюють 98 викладачів-сумісників.

Станом на 2012 рік викладачі коледжу мають наступні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання: вища категорія - 47; перша категорія - 19; друга категорія - 18. Серед викладачів коледжу: викладачів-методистів - 9; старших викладачів - 1; заслужений вчитель України - 1; відмінник освіти України - 2.

Для участі у підготовці фахівців-медиків запрошуються провідні спеціалісти фармації, лікувально-профілактичних закладів міста та області, які мають вищу та I фахові категорії.

Викладачі МБМК постійно працюють над підвищенням професійної майстерності та ділової кваліфікації. Викладачі коледжу проходять підвищення кваліфікації на ФПК при Національному університеті ім. О.О. Богомольця, Миколаївському інституті післядипломної освіти викладачів, Полтавському університеті економіки і торгівлі. Широко використовується також стажування викладачів на робочих місцях у виробничому об’єднанні «Фармація», в провідних аптеках та лікувально-профілактичних закладах міста та області, в інспекціїї з контролю якості ліків в Україні при Миколаївській облдержадміністрації.

В коледжі створено 13 циклових комісій, які безпосередньо здійснюють науково-методичне забезпечення навчального процесу з вимогами освітньо-професійної програми зі спеціальності і формування досвідчених, гармонійно-розвинутих особистостей:

1. загальноосвітніх дисциплін (голова Шевчук О.М.);

2. соціально – економічних дисциплін (голова Шевчук В.В.);

3. гуманітарних дисциплін (голова Гуменюк О.К.);

4. фундаментальних дисциплін (голова Кварцяна О.П.);

5. фізичного виховання (голова Роленко М.Г.);

6. терапевтичних та вузьких дисциплін (голова Дрожжина В.О.);

7. фармацевтичних дисциплін (голова Шукрута О.В.);

8. кураторів груп (голова Невинська М.І.);

9. акушерських та гінекологічних дисциплін (голова Брицька Н.А.);

10. педіатричних та хірургічних дисциплін, (голова Кіяшко Г.П.);

11. сестринських дисциплін (голова Бурименко А.О.);

12. зуботехнічних дисциплін (голова Савельєва Л.В.);

13. хімічних дисциплін (голова Трегубова Є.Є.)