Педагогічний колектив

Навчально-виховний процес у Миколаївському базовому медичному коледжі здійснюють 84 штатні викладачі. Всі викладачі мають відповідну освіту, стаж роботи в практичній медицині, достатній педагогічний досвід.

Станом на 2017 рік викладачі коледжу мають наступні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання: вища категорія - 40; перша категорія - 16; друга категорія - 14; спеціалістів - 13. Серед викладачів коледжу: викладачів-методистів - 13; старших викладачів - 2; заслужений вчитель України - 1; відмінник освіти України - 2.

Для участі у підготовці фахівців-медиків запрошуються провідні спеціалісти фармації, лікувально-профілактичних закладів міста та області, які мають вищу та I фахові категорії.

Викладачі МБМК постійно працюють над підвищенням професійної майстерності та ділової кваліфікації. Викладачі коледжу проходять підвищення кваліфікації на ФПК при Національному університеті ім. О.О. Богомольця, Миколаївському інституті післядипломної освіти викладачів, Полтавському університеті економіки і торгівлі. Широко використовується також стажування викладачів на робочих місцях у виробничому об’єднанні «Фармація», в провідних аптеках та лікувально-профілактичних закладах міста та області, в інспекціїї з контролю якості ліків в Україні при Миколаївській облдержадміністрації.

В коледжі створено 10 циклових комісій, які безпосередньо здійснюють науково-методичне забезпечення навчального процесу з вимогами освітньо-професійної програми зі спеціальності і формування досвідчених, гармонійно-розвинутих особистостей:

1. загальноосвітніх дисциплін (голова Шевчук О.М.);

2. гуманітарних дисциплін (голова Пигарева В.В);

3. фізичного виховання (голова Шпилєва О.О.);

4. соціально – економічних дисциплін (голова Крамарчук Н.А.);

5. хімічних дисциплін (голова Трегубова Є.Є.);

6. фармацевтичних дисциплін (голова Михайлюк А.О.);

7. фундаментальних дисциплін (голова Гільмутдінова М.Ш.);

8. акушерських, гінекологічних та вузьких дисциплін (голова Попова Л.Я.);

9. педіатричних, хірургічних та зуботехнічних дисциплін (голова Кияшко Г.П.);

10. сестринських дисциплін (голова Бурименко А.О.).