Проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Сестринська справа» зі спеціальності 223 «Медсестринство» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

У Миколаївському медичному коледжі з 16 травня по 18 травня 2018 року на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 7 травня 2018 № 584 - л, відповідно до підпункту  20 пункту 2  розділу XV « Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту»  та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення  про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Сестринська справа» зі спеціальності 223 «Медсестринство» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти працює експертна комісія:

зі спеціальності 223 Медсестринство у складі:

голови комісії Яцишина Романа Івановича – декана медичного факультету Державного вищого навчального закладу «Івано – Франківський національний медичний університет», доктора медичних наук, професора;

члена комісії Лободи Андрія Миколайовича  - директора медичного інституту Сумського державного університету, доктора медичних наук, доцента.