Історія розвитку

Миколаївський базовий медичний коледж є одним із найстаріших вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, який протягом 133 років здійснює підготовку молодших медичних фахівців.

Навчальний заклад засновано 9 березня 1875 року наказом адміралтейства із Санкт-Петербургу «Про створення фельдшерської школи в м. Миколаєві».

14 жовтня 1906 р. міська дума Миколаєва відкриває повивально-фельдшерську школу, яка готувала повивальних бабок та фельдшерів І розряду.

В 1928 році Народний комісаріат охорони здоров’я України реорганізував навчальний заклад у медичний технікум. В 1946 році прийом здійснювався за трьома спеціальностями: фельдшер, акушерка, медична сестра.

В 1956 році Міністерство освіти УРСР реорганізовує технікум в училище. Починається підготовка зубних лікарів та санітарних фельдшерів.

1990 рік – відкрито новий напрям підготовки – стоматологія ортопедична.

1996 рік – училище проходить акредитацію за І освітньо-кваліфікаційним рівнем і отримує статус вищого навчального закладу.

2000 рік – училище акредитовано за ІІ освітнім рівнем підготовки, відкрито відділення медичних сестер-бакалаврів.

2001 рік – в училищі відкрито відділення фармації.

2002 рік – училище отримує статус коледжу та стає базовим в регіоні.

2004 рік – коледж проходить акредитацію спеціальності «Фармація».

2006 рік – підтверджено відповідність підготовки спеціалістів за напрямом «Сестринська справа»-бакалаврат державним стандартам освіти.

2008 рік – коледж підтверджує рівень акредитації за спеціальністю «Фармація».

2009 рік – коледж підтверджує рівень акредитації за спеціальностями:«Сестринска справа» , «Лікувальна справа» , «Акушерська справа» , «Медико-профілактична справа», «Стоматологія-отопедична»

Сьогодні МБМК - це сучасний навчальний заклад.